Instrucțiuni de redactare a rezumatului

Rezumatul lucrării poate fi trimis folosind aplicația on-line de mai jos sau la adresa de mail laura.popa@pproevents.com până la data de 31.08.2021.

Acestea vor fi publicate ca și supliment electronic în următorul număr al revistei  Ginecologia.ro (indexată BDI) – în februarie 2022.

Vă rugăm sa respectați următoarele cerințe de redactare ale rezumatului:

 • maxim 300 cuvinte
 • redactat obligatoriu în limba engleză
 • fontul Times New Roman 12, fără aliniat de paragraf sau alte indentări; nu va fi formatat
 • redactare cu diacritice

Rezumatul trebuie să cuprindă: 

 • titlul, scris cu majuscule urmat de un rând gol; titlul (inclusiv spațiile) nu poate fi mai lung de 300 de caractere
 • numele autorilor, scrise pe un rând, respectând ordinea: prenume, urmate de nume (nu folosiți titluri profesionale/academice); după lista autorilor se va lăsa un rând liber
 • afilierea (secție, instituție, oraș, țară), atât a primului autor, cât și a coautorilor. Prima literă a fiecărui cuvânt trebuie scrisă cu majusculă
 • se va insera un rând ce va cuprinde 3 – 5 cuvinte cheie
 • textul propriu-zis trebuie să respecte structura cunoscută: introducere, material și metode, rezultate, concluzii (se vor evita formulările de gen “rezultatele vor fi prezentate”); textul trebuie să conțină suficiente detalii pentru a putea justifica concluzia
 • în cazul prezentărilor film video, rezumatul constă în scurtă prezentare
 • nu se acceptă grafice și tabele în rezumat
 • toate abrevierile vor fi explicate la prima utilizare în text

IMPORTANT! Pentru acceptarea rezumatului trimis, primul autor trebuie să fie înscris ca și participant la conferință. Plata taxei de participare va trebui făcută până la începerea evenimentului!

Pentru trimiterea rezumatelor vă rugăm folosiți template-ul disponibil aici.

Înregistrarea rezumatelor este indisponibilă
Termenul limită pentru înregistrarea participanților a fost 31.08.2021, ora 23:59!